Вы здесь

Абай қара сөздері - ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін асыл қазына.
Осы орайда «Бір отбасы-бір кітап» акциясы аясында «Дарын» мамандандырылған мектеп-интернатының 10-сынып оқушысы Алмаз Асанәлі отбасымен бірге Абай қара сөздеріне талдау жүргізді.


Слова назидания Абая-драгоценное сокровище великого поэта, олицетворяющее его художественную силу в искусстве слова, его мудрое мировоззрение в философии. В рамках акции "Одна семья-одна книга" ученик 10 класса специализированной школы-интерната "Дарын" Алмаз Асанали вместе с семьей провел анализ слов назидания Абая.

"Бір отбасы-бір кітап" акциясы