Вы здесь

2-кезең
Юный физик -  6 класс. Физика
  1. Представьте, что для измерения высоты дома вам было предложено воспользоваться  пустой консервной банкой и секундомером. Напишите, как нужно действовать?
  2. Взрослому и ребенку нужно перейти через ручей: одному с левого берега на правый, второму- в противоположном направлении. На обоих берегах имеется доска, но каждая из них несколько короче расстояния между берегами. Каким образом  взрослый и ребенок могут  перебраться с одного берега на другой?
  3. Как с помощью линейки можно найти в солнечный день высоту дерева, не влезая на него?
  4. Два мальчика на катке хотят сравнить, кто из них больше по массе и во сколько раз. Как им выполнить свое намерение с помощью одной рулетки?

 
Жас физик -  6 сынып. Физика
  1. Үйдің биіктігін өлшеу үшін сізге бос банка мен секундомер берілген болсын. Онда сіз қалай әрекет ететініңізді жазыңыз?
  2. Ересек адам мен бала ағын арқылы: біреуі сол жақ жағадан оңға қарай, екіншісі - қарама-қарсы бағытта өтулері тиіс. Екі жақ жағада да тақта бар, бірақ олардың әрқайсысы жағалаудың арақашықтығынан бірнешеге қысқа.
  3. Сызғыштың көмегімен күн шуақты болған кезде ағаштың үстіне көтерілмей, ағаштың биіктігін қалай анықтауға болады?
  4. Мұз айдынында жүрген екі бала кімнің массасы қанша екенін салыстырғылары келеді. Олар өлшеуіш таспаны қолдану арқылы ғана өз ойларын қалай іске асыра алады?   

Жас физик 2 кезең - Юный физик 2 тур