Вы здесь

2016-2017 оқу жылындағы тәрбие жұмыс жоспары
Тәрбие тақырыбы: " Әлеуметтік қалыптастыру – бейімделген мәдени тұлғаны негізінде оқу тәрбие үдерісін жаңғырту "
Тәрбие процесінің мақсаты:
Тәрбие-білім беру ортасынын құру, оқушылардың азаматтық жауапкершілігі қалыптасуына ықпал ету, руханият, мәдениет, бастамашылық, дербестік, төзімділік, қабілеті табысты әлеуметтік бейімдеу.
Міндеттері:
-  оқушыларды демократия рухында тәрбиелеу, жеке тұлғалық қадір-қасиетін, адам құқықтарын құрметтеуді, азаматтыққа, патриоттық сезімге тәрбиелеу.
- оқушылардың өз өміріне саналы қарым - қатынас қалыптастыруға, денсаулығына, сондай-ақ айналадағы адамдардың өмірі мен денсаулығына қалыптастыруға жәрдемдесу;
- өзін-өзі басқаруды  дамыту, оқушылардың әр түрлі бағыттағы шығармашылық және қоғамдық бірлестіктерге қатысу мүмкіндік қызметін дамыту;
 - мектеп дәстүрлерін сақтау және көбейту;
-  оқушыларға қосымша білім беру жүйесін қалыптастыру мақсатында жеке басын қамтамасыз ету;
- оқушыларды тәрбиелеу процесінде қатысуы үшін жағдайлар жасау,
создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, ата-аналар қоғамдастығы дамыту,  ата-ана қоғамдық бірлестіктердің белсенділігін арттыру,;
мектеп өзін - өзі басқару ата-аналар бірлестігін қатыстыру;
привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой;
Мектеп жоспары бойынша міндеттерді іске асыру үшін бөлінген 8 негізгі бағыттар:
  1.  Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие.
Мақсаты: патриот және азамат қалыптастыру, өмір сүруге қабілетті жаңа демократиялық қоғамда, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру; балалар мен жастардың құқықтық санасын, ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалар мен жастарды қарсы тұруға дайындығын қалыптастыру.
  1.  Рухани-адамгершілік тәрбие беру.
Мақсаты: жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, жалпы адамзаттық құндылықтар, қазақстандық қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерін, қасиеттері мен қондырғыларды келісе отырып қалыптастыру.
  1.  Ұлттық тәрбие
Мақсаты: тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықты, туған және мемлекеттік тілге деген құрметті, Қазақстан Республикасының мәдениетін құрметтеуге, қазақ халқының этнос және этникалық топтарын анықтай отырып тәрбиелеу.
  1.  Отбасылық тәрбие
 Мақсаты: ата-аналарда ағарту, просвещение родителей, олардың     психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру және балаларды жауапкершілікке тәрбиелеу.
  1.  Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие беру.
Мақсаты: жеке тұлғаның еңбек дағдыларын қалыптастыру, экономикалық ойлау және саналы қарым – қатынасын кәсіби анықтауға, экологиялық мәдениетін дамыту, күнделікті өмірде еңбекке деген қабілеттерін арттыруға тәрбиелеу.
  1. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.
Мақсаты: мотивациялық зияткерлік мүмкіндігін дамыту, әрбір жеке тұлғаның көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениет кеңістігін қалыптастыру.
  1.  Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие беру.
Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын дамыту, дайын тұлғаны қабылдауға, игеруге, бағалауға, эстетикалық объектілерді өнерге  және шындыққа, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құру, дамыту.
  1. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.
Мақсаты: салауатты өмір салтын сақтау кеңістігін құру үшін табысты дағдыларын қалыптастыру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай алуға тәрбиелеу.

2016-2017 оқу жылындағы тәрбие жұмыс жоспары